Како уписати Богословију?

Ученици основних школа који се припремају за упис у средњу богословску школу су дужни да молбе за упис, преко својих надлежних пароха, у одговарајућем року доставе надлежном епархијском архијереју.

Сходно одлуци Светог Архијерејског Синода бр. 599/зап. 395 од 21. маја 2022. године, кандидати за упис у богословске школе морају да испуне следеће услове:

 1. да нису старији од 18 година;
 2. да нису ожењени;
 3. да су основну школу завршили са најмање врло добрим успехом и примерним владањем;
 4. да су душевно и телесно здрави (сходно писменом сведочењу лекара о томе);
 5. да поседују развијен слух и глас за певање;
 6. да имају основно познавање катихизиса, као и познавање Господњих и Богородичиних празника.

Уз испуњавање ових услова, кандидати су дужни да надлежном архијереју доставе следећа документа:

 1. Оригиналан извод из матичне књиге крштених, издат од надлежног пароха;
 2. Сведочанство о завршеној основној школи, заједно са ђачком књижицом и оценама;
 3. Лекарско уверење да су душевно и телесно здрави;
 4. Уверење надлежног парохијског свештеника о владању и подобности за свештенички чин, те да нису ожењени;
 5. Писмени пристанак родитеља/старатеља да кандидат може учити богословију;
 6. Писмену обавезу својих родитеља/старатеља, потврђену од стране надлежног пароха, да ће уредно уплаћивати управи богословије одређени допринос за своје издржавање у интернату школе (осим родитеља/старатеља, ове обавезе могу преузети и епархије, црквене општине и манстирске управе, у којем случају дотични ученик је њихов питомац).

По истеку рока за подношење молби надлежни архијереј ће одредити комисију од три члана која ће прегледати приспеле молбе и установити – који од пријављених кандидата испуњавају услове, па онима који не испуњавају услове одмах вратити молбе са прилозима (1, 2, 3, 4, 5 и 6), а оне који испуњавају услове позвати на полагање пријемног испита. На основу резултата испита и процене комисије, архијереј ће одлучити које кандидате и за коју богословију прима као будуће свештеничке кандидате за своју епархију.

Примљеним кандидатима надлежни архијереј ће издати потврду о пријему и упутити их да се до 31. августа јаве управи богословије за коју су примљени.

На основу ових потврда и примљених извештаја, управе богословија ће извршити упис у I разред, и о томе одмах – уз доставу списка – известити Свети Архијерејски Синод.

Школовање у богословији траје пет година, уз обавезно полагање завршног испита.

Сви примљени ученици биће смештени у школски интернат, те у истом уживати: храну, грејање, осветљење и лечење у случају болести.